درباره ما

سفرهای گروهی سال‌هاست در دنیا رواج دارد اما آنچه ما را بر آن داشت تا تراول‌آرت را معرفی کنیم فرصت تجربه سفر با گروه‌های کوچک است. آنچه این نوع از سفر را متفاوت می‌کند همین تعداد کمتر افراد شرکت کننده در تور است. این تورها به دلایل مختلف گزینه مناسب‌تری برای سفر هستند که در اینجا به آن می‌پردازیم.

سفرهای گروهی با تعداد مسافر کمتر با برنامه‌های دقیق‌تر از پیش تعیین شده همراه خواهند بود. راهنمای تور در تورهای مسافرتی برنامه‌ی جامعی از بهترین اماکن گردشگری در مقصد مورد نظر ارائه می‌کند. این گزینه باعث خواهد شد تک‌تک مسافران از زمان خود حداکثر استفاده را ببرند و تجربه بهتری از سفر ایجاد کنند.

داستان ما

مجموعه تورهای گردشگری تراول آرت که پیش از این به نام ریل‌رو شناخته می‌شد حاصل فعالیت دو گروه دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری خانه سفر پارس (SURFIRAN) و شرکت پارسیاد است که وظیفه برنامه‌ریزی و اجرای تورها را برعهده دارند.

ماموریت ما

به نظر ما سفرهای گروهی با تعداد مسافر کمتر با برنامه‌های دقیق‌تر از پیش تعیین شده منافع بیشتری برای گردشگران و آثار منفی کمتری برای جامعه میزبان و محیط طبیعی خواهد داشت و از همین رو ما مامویت اصلی خود را ترویج این نوع سفر می‌دانیم.

"به نظر ما سفرهای گروه کوچک با برنامه‌های دقیق‌تر منافع بیشتری برای گردشگران و آثار منفی کمتری برای جامعه میزبان و محیط طبیعی خواهد داشت."

راهنمای گردشگری تراول آرت

تراول آرت

سفر با گروه‌ کوچک

گروه راهنمایان گردشگری تراول آرت

محمد محسنیان

کارشناس گردشگری راه‌آهن

امیر معدندار

کارشناس گردشگری راه‌آهن

فرهاد آریایی

راهنمای گردشگری

علی حدیدی‌فرد

راهنمای گردشگری

حامد معدندار

راهنمای گردشگری

سجاد انگورانی

راهنمای گردشگری

پوریا بابایی

راهنمای گردشگری

علی‌اکبر قبادی

راهنمای گردشگری