فرم استرداد وجه

مبالغ استردادی تا ۴۸ ساعت کاری به حساب مسافر واریز می‌شود، درصورت عدم واریزی وجه بعد از زمان مورد نظر با پشتیبانی تماس بگیرید.

شماره پشتیبانی: ۰۲۱۸۸۸۴۳۸۳۱

تاریخ اجرای تور
تاریخ واریز مبلغ تور
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 10 MB.