سامانه رسیدگی به پیشنهادات و شکایات تراول آرت با هدف نظارت بر عملکرد بخش‌های مختلف تورها و در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت حال مسافران محترم راه‌اندازی گردیده است.

جزئیات شکایات یا پیشنهادات مستقیما و به طور محرمانه به دست مدیران مجموعه می‌رسد، به دقت بررسی می‌شود و ترتیب اثر داده خواهد شد.

تلفن ما: ۰۲۱۸۸۸۴۳۸۳۱

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    Max. file size: 16 MB, Max. files: 10.