از 0 تومان
رزرو آنلاین

تور جزایر زیبای قشم و هرمز

قشم - هرمز
بدون امتیاز

مدت زمان

3.5

نوع تور

تور روزانه

اندازه گروه

15 نفر

زبان

فارسی

درباره تور جزایر زیبای قشم و هرمز

خلیج فارس همواره مورد توجه تمامی مردم ایران جهت گردش و سیاحت بوده است. لذا بر آن شدیم که سفری متفاوت به این منطقه زیبای کشور داشته باشیم. با توجه به گرمای منطقه جنوب، این زمان فصل مناسبی برای سفر و سیاحت در این منطقه خواهد بود. هر چند دیدنی های قشم و هرمز در یک سفر ۳ روزه نمی گنجد ولی سعی کردیم تا دیدنی های شاخص این منطقه را در این سفر به شما نشان دهیم.

جاذبه‌ها در تور جزایر زیبای قشم و هرمز

 • دیدنی های جزیره مدادرنگی ایران (هرمز)
 • فرش رنگین هرمز
 • قلعه پرتغالی ها و تنگه تندیس ها
 • جنگل های حرا
 • تنگه چاه کوه در قشم
 • درخت انجیر معابد
 • دره ستاره ها
 • کارگاه لنج سازی
تاریخ شروع مدت تور ظرفیت(مانده) قیمت رزرو
دوشنبه 29 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 30 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 31 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 01 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 02 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 03 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 04 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 05 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 06 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 07 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 08 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 09 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 10 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 11 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 12 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 13 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 14 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 15 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 16 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 17 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 18 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 19 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 20 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 21 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 22 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 23 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 24 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 25 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 26 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 27 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 28 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 29 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 30 مهر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 01 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 02 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 03 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 04 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 05 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 06 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 07 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 08 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 09 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 11 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 12 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 13 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 14 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 15 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 16 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 17 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 18 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 19 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 20 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 21 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 22 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 23 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 24 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 25 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 26 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 27 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 28 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 29 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 30 آبان 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 01 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 02 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 03 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 04 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 05 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 06 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 07 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 08 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 09 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 10 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 11 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 12 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 13 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 14 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 15 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 16 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 17 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 18 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 19 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 20 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 21 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 22 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 23 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 24 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 25 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 26 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 27 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 28 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 29 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 30 آذر 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 01 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 02 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 03 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 04 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 05 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 06 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 07 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 08 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 09 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 10 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 12 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 13 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 14 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 15 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 16 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 17 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 18 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 19 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 20 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 21 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 22 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 23 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 24 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 25 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 26 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 27 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 28 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 29 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 30 دی 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 01 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 02 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 03 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 04 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 05 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 06 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 07 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 08 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 09 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 10 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 11 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 12 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 13 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 14 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 15 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 16 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 17 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 18 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 19 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 20 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 21 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 22 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 23 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 24 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 25 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 26 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 27 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 28 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 29 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 30 بهمن 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 01 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 02 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 03 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 04 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 05 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 06 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 07 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 08 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 09 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 10 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 11 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 12 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 13 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 14 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 15 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 16 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 17 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 18 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 19 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 20 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 21 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 22 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 23 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
سه شنبه 24 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
چهارشنبه 25 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
پنجشنبه 26 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
جمعه 27 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
شنبه 28 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
یکشنبه 29 اسفند 1400 3.5 15 نفر 0 اختصاصی
دوشنبه 01 فروردین 1401 3.5 15 نفر 0 اختصاصی

برنامه سفر در تور جزایر زیبای قشم و هرمز

روز اول: حرکت از ایستگاه راه‌آهن تهران

حرکت عصر هنگام از ایستگاه راه آهن تهران، استقرار در کوپه ها و خوش آمدگویی و توضیحات سفر توسط راهنمای تور و پذیرایی چای عصرانه.(شام به عهده مسافر می باشد).

روز دوم: ورود به بندرعباس و هرمز

ورود به بندرعباس و حرکت با لنج به جزیره هرمز، اقامت در خانه های محلی.بازدید از فرش رنگین کمان هرمز، قلعه پرتغالی ها و تنگه تندیس ها و شب مانی در خانه محلی به صورت جمعی.

روز سوم: سفر به قشم

حرکت با لنج های آبی به سمت قشم. اسکان در خانه محلی تجهیز شده در روستای برکه خلف به صورت دسته جمعی- بازدید از جنگل های حرا- پیمایش تنگه خارق العاده چاه کوه و درخت انجیر معابد و دره ستاره ها.

روز چهارم: بازگشت به تهران

حرکت به سمت بندرعباس و برگشت به تهران و صبح فردای آن روز در جایگاه راه آهن تهران خواهیم بود.

شامل می‌شود    شامل نمی‌شود

 • بلیط قطار (رفت و برگشت بندرعباس و تهران)
 • ترانسفر قشم و هرمز
 • وسیله نقلیه در قشم
 • موتورهای سه چرخ مخصوص حمل مسافر و توریست در هرمز
 • خانه های محلی در هرمز و قشم
 • ورودیه ها
 • بیمه مسافر و لیدر مجرب و کارت دار
 • سه وعده صبحانه، یک وعده ناهار در هرمز و سه وعده شام
 • میان وعده و پذیرایی ها.
 • شام در هنگام رفت به بندرعباس
 • شام روز سوم در قشم

اطلاعات تکمیلی

 • جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست از آوردن هرگونه ظروف یک‌بار مصرف خودداری فرمائید.
 • خواهشمند است ما را از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید تا در جریان آخرین اطلاعات مربوط سفر خود قرار بگیرید.

شرایط و مقررات مهم

 • برنامه‌های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است.
 • همراه داشتن هرگونه حیوان در سفر ممنوع است.
 • لطفا با دقت کامل برنامه سفر، خدمات تور و اطلاعات تکمیلی را مطالعه نموده و در مورد هرگونه ابهام از دفتر ما اطلاعات لازم را دریافت نمائید.

لوازم ضروری

 • لوازم مورد نیاز: کوله یک روزه، کارت شناسایی، کیسه خواب، ملحفه، کفش مناسب طبیعت گردی و لباس مناسب سفر، عینک و کلاه آفتاب گیر و لوازم شخصی.لطفا لوازم خود را حداکثر در یک چمدان به وزن 15 کیلوگرم بسته بندی نمایید.

مقصد تور

قشم - هرمز

نظرات

0/5
بدون امتیاز
بر اساس ۰ دیدگاه
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از ۰ در کل

نوشتن یک نظر

درخواست
 • Hidden

ممکن است دوست داشته باشید

× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟