از 0 تومان
رزرو آنلاین

تور جزایر زیبای قشم و هرمز

Created with Sketch. قشم - هرمز
بدون امتیاز
Created with Sketch.

مدت زمان

3.5

Created with Sketch.

نوع تور

تور روزانه

Created with Sketch.

اندازه گروه

15 نفر

Created with Sketch.

زبان

فارسی

درباره تور جزایر زیبای قشم و هرمز

خلیج فارس همواره مورد توجه تمامی مردم ایران جهت گردش و سیاحت بوده است. لذا بر آن شدیم که سفری متفاوت به این منطقه زیبای کشور داشته باشیم. با توجه به گرمای منطقه جنوب، این زمان فصل مناسبی برای سفر و سیاحت در این منطقه خواهد بود. هر چند دیدنی های قشم و هرمز در یک سفر ۳ روزه نمی گنجد ولی سعی کردیم تا دیدنی های شاخص این منطقه را در این سفر به شما نشان دهیم.

جاذبه‌ها در تور جزایر زیبای قشم و هرمز

 • دیدنی های جزیره مدادرنگی ایران (هرمز)
 • فرش رنگین هرمز
 • قلعه پرتغالی ها و تنگه تندیس ها
 • جنگل های حرا
 • تنگه چاه کوه در قشم
 • درخت انجیر معابد
 • دره ستاره ها
 • کارگاه لنج سازی
تاریخ شروع مدت تور ظرفیت(مانده) قیمت رزرو
دوشنبه 18 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 19 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 20 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 21 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 22 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 23 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 24 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 25 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 26 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 27 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 28 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 29 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 30 اسفند 1399 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 01 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 02 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 03 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 04 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 05 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 06 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 07 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 08 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 09 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 10 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 11 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 12 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 13 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 14 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 15 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 16 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 17 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 18 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 19 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 20 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 21 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 22 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 23 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 24 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 25 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 26 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 27 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 28 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 29 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 30 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 31 فروردین 1400 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
پنجشنبه 02 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
جمعه 03 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
شنبه 04 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
یکشنبه 05 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
دوشنبه 06 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
سه شنبه 07 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر ناموجود
چهارشنبه 08 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 09 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 10 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 11 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 12 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 13 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 17 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 18 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 20 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 21 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 23 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 24 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 25 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 26 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 28 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 30 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 31 اردیبهشت 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 01 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 02 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 03 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 04 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 05 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 06 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 07 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 08 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 09 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 10 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 11 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 12 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 13 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 14 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 15 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 16 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 17 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 18 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 19 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 20 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 21 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 22 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 23 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 24 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 25 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 26 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 27 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 28 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 29 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 30 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 31 خرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 01 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 02 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 03 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 04 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 05 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 06 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 07 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 08 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 09 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 10 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 11 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 12 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 13 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 14 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 15 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 16 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 17 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 18 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 19 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 20 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 21 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 22 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 23 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 24 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 25 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 26 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 27 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 28 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 29 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 30 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 31 تیر 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 01 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 02 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 03 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 04 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 05 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 06 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 07 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 08 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 09 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 10 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 11 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 12 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 13 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 14 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 15 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 16 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 17 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 18 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 19 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 20 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 21 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 22 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 23 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 24 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 25 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 26 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 27 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 28 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 29 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 30 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 31 مرداد 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 01 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 02 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 03 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 04 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 05 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 06 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 07 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 11 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
جمعه 12 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
شنبه 13 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
یکشنبه 14 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
دوشنبه 15 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
سه شنبه 16 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
چهارشنبه 17 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود
پنجشنبه 18 شهریور 1400 3.5 15 نفر 0 ناموجود

برنامه سفر در تور جزایر زیبای قشم و هرمز

روز اول: حرکت از ایستگاه راه‌آهن تهران

حرکت عصر هنگام از ایستگاه راه آهن تهران، استقرار در کوپه ها و خوش آمدگویی و توضیحات سفر توسط راهنمای تور و پذیرایی چای عصرانه.(شام به عهده مسافر می باشد).

روز دوم: ورود به بندرعباس و هرمز

ورود به بندرعباس و حرکت با لنج به جزیره هرمز، اقامت در خانه های محلی.بازدید از فرش رنگین کمان هرمز، قلعه پرتغالی ها و تنگه تندیس ها و شب مانی در خانه محلی به صورت جمعی.

روز سوم: سفر به قشم

حرکت با لنج های آبی به سمت قشم. اسکان در خانه محلی تجهیز شده در روستای برکه خلف به صورت دسته جمعی- بازدید از جنگل های حرا- پیمایش تنگه خارق العاده چاه کوه و درخت انجیر معابد و دره ستاره ها.

روز چهارم: بازگشت به تهران

حرکت به سمت بندرعباس و برگشت به تهران و صبح فردای آن روز در جایگاه راه آهن تهران خواهیم بود.

شامل می‌شود    شامل نمی‌شود

 • بلیط قطار (رفت و برگشت بندرعباس و تهران)
 • ترانسفر قشم و هرمز
 • وسیله نقلیه در قشم
 • موتورهای سه چرخ مخصوص حمل مسافر و توریست در هرمز
 • خانه های محلی در هرمز و قشم
 • ورودیه ها
 • بیمه مسافر و لیدر مجرب و کارت دار
 • سه وعده صبحانه، یک وعده ناهار در هرمز و سه وعده شام
 • میان وعده و پذیرایی ها.
 • شام در هنگام رفت به بندرعباس
 • شام روز سوم در قشم

اطلاعات تکمیلی

 • جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست از آوردن هرگونه ظروف یک‌بار مصرف خودداری فرمائید.
 • خواهشمند است ما را از طریق کانال تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید تا در جریان آخرین اطلاعات مربوط سفر خود قرار بگیرید.

شرایط و مقررات مهم

 • برنامه‌های اعلام شده با توجه به شرایط آب و هوایی و سایر عوامل محیطی یا فنی قابل جابجایی است.
 • همراه داشتن هرگونه حیوان در سفر ممنوع است.
 • لطفا با دقت کامل برنامه سفر، خدمات تور و اطلاعات تکمیلی را مطالعه نموده و در مورد هرگونه ابهام از دفتر ما اطلاعات لازم را دریافت نمائید.

لوازم ضروری

 • لوازم مورد نیاز: کوله یک روزه، کارت شناسایی، کیسه خواب، ملحفه، کفش مناسب طبیعت گردی و لباس مناسب سفر، عینک و کلاه آفتاب گیر و لوازم شخصی.لطفا لوازم خود را حداکثر در یک چمدان به وزن 15 کیلوگرم بسته بندی نمایید.

مقصد تور

Created with Sketch. قشم - هرمز

نظرات

0/5
بدون امتیاز
بر اساس ۰ دیدگاه
بسیار عالی
0
خیلی خوب
0
متوسط
0
ضعیف
0
بسیار بد
0
در حال نمایش 1 - 0 از ۰ در کل

نوشتن یک نظر

Created with Sketch.
ناموجود

ممکن است دوست داشته باشید

× چطور می‌تونم کمکتون کنم؟