برگزاری سفرهای گروهی در قالب تورهای گردشگری پرسابقه است. بازنگری نقاط ضعف و قدرت تورها راه‌کارهای جدیدی را برای افزایش کیفیت آنها به صنعت گردشگری معرفی کرد. از جمله مواردی که در سال‌های اخیر در اجرای تورها مورد توجه قرار گرفته محدود کردن تعداد افراد شرکت کننده در تور به ۱۲ تا ۱۴ نفر بوده است. تورهایی که با عنوان «تور گروه کوچک» شناخته می‌شوند. این تورها ضمن برخورداری از محاسن سفرهای گروهی معمول، فرصت‌های جدیدی را به واسطه تعداد محدود مسافران در اختیار می‌گذارند.

تعامل بیشتر بین اعضای گروه

گروه کوچک این فرصت را در اختیار مسافران قرار میدهد تا تعامل نزدیکتری با یکدیگر و لیدر داشته باشند و در نتیجه امکان انجام بحثهای عمیقتر بر سر موضوعات مطروحه را پیدا کرده و بر غنای برنامه بیافزایند

تشکیل گروه دلخواه

در یک گروه کوچک امکان گرد هم آمدن افرادی با سلیقه نزدیک به یکدیگر و هم افزایی مثبت در طول برنامه بسیار افزایش میابد. بدیهی است در این نوع برنامه ها امکان برگذاری تور با اعضای یک جمع خانوادگی یا دوستانه بسیار راحتتر فراهم میشود.

اجرای دقیق‌تر برنامه

یک مشکل اجتناب ناپذیر در گروه های با جمعیت زیاد، تاخیر ناشی از اجرای همه مراحل تور اعم از سوار و پیاده شدن‌ها، بازدیدها، پذیرایی‌ها و … است. کوچک بودن گروه باعث صرفه جویی قابل توجه در وقت و مهم‌تر از آن انجام با کیفیت برنامه ها خواهد شد.

تجربه‌های متفاوت

کوچک بودن گروه امکان برگزاری برنامه های خاص را که در تورهای معمول با جمعیت زیاد به علت تنوع سلایق و یا محدودیت‌های فنی و اجرایی امکان اجرا ندارند را فراهم می آورد و همچنین امکان طراحی برنامه‌های خاص مطابق با سلیقه و درخواست مخاطب در این نوع برنامه ها به بهترین شکل محیا است.

نکته بدیهی در مورد تورهای گروه کوچک افزایش هزینه اجرا به ازای هر نفر است که قیمت تور را متاثر میسازد اما با توجه به مزایای قابل توجه این نوع از برنامه ها استقبال از آنها روز به روز در حال گسترش است به گونه ای که بسیاری از خدمات دهندگان معتبر تور در سطح جهان خدمات خود را صرفا در قالب این نوع اجرا ارائه میدهند.

احترام به محیط طبیعی و انسانی

اغلب درباره آثار مخرب گردشگری انبود گفته می‌شود. جایی که گردشگران چنان اثر مخربی بر طبیعت و فرهنگ جامعه محلی می‌گذارند که به سرعت رو به نابودی همیشگی می‌روند. سفر با گروه‌های کوچک این آثار مخرب را به حداقل می‌رسانند.

در این باره بیشتر خواهیم نوشت.